- En rekke mindre og mellomstore bedrifter stilles overfor en rekke forskjellige problemstillinger i forbindelse med at det skal gjennomføres et generasjonsskifte. Dette gjelder selvfølgelig også bedriftene innen fiskerinæringen. Det er imidlertid et faktum at de som driver med fiskebåtrederi også møter andre særegne krav som f.eks. et bostedskrav i registerkommunen dersom en foretar et generasjonsskifte. Dette gjelder ikke ved arv. Mener statsråden at dette er rimelig eller vil dette bli endret, spør stortingsrepresentant Harald Nesvik (Frp). Han har bedt Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen om svar.

- Jeg har tidligere tatt opp med statsråden i Stortinget problemstillingen knyttet til at en ved et generasjonsskifte i et fiskebåtrederi kan bli stilt overfor et krav om at den som blir hovedeier i selskapet skal ha bostedsadresse i den kommunen rederiet er hjemmehørende. Dette skaper store problemer for de som blir rammet av denne regelen som må fremstå som svært urimelig. Dersom det blir foretatt en eierendring i form av arv etter dødsfall så vil dette bostedskravet ikke bli gjort gjeldende. Dette styres av en gjeldende forskrift som er utarbeidet og trådte i kraft for mange år siden. Jeg tillater meg å spørre om statsråden enten har, eller vil foreta seg noe i denne saken, undrer Nesvik.