Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og olje- og energiminister Ola Borten Moe hadde torsdag 28. juni møte med Norges Fiskarlag i Trondheim.

På møtet ble blant annet sameksistens mellom fiskeriene og petroleumsvirksomheten diskutert. Det har tidligere vært pekt på uklarheter i næringene om rammeverket for seismiske undersøkelser. Statsrådene informerte Norges Fiskarlag om at det nå vil bli utarbeidet en veileder for å bedre på dette. Veilederen skal beskrive rammeverket som gjelder for seismiske undersøkelser på norsk sokkel.

- Erfaringene helt siden 60-tallet viser at fiskeri- og petroleumsvirksomhet kan leve side om side på havet. Vi vil fortsette å legge til rette for sameksistens mellom disse næringene som har stor betydning for Norge. Jeg er fornøyd med at vi nå kan begynne arbeidet med en veileder som skal tydeliggjøre forholdet mellom seismikk og fiskeri for fremtiden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til regjeringens nettsider.

Olje- og energiministeren orienterte også Norges Fiskarlag om innsamlingen av seismikk som Oljedirektoratet skal gjennomføre utenfor Nordlandskysten i år. Kartleggingen vil ikke starte før Havforskningsinstituttet har gjennomført sin makrellkartlegging i samme område.

- Med utgangspunkt i havet og næringer som petroleum, fiskeri og havbruk skapes det store verdier for det norske samfunnet. Disse næringene vil ha stor betydning for Norge i generasjoner framover. Myndighetene skal nå gjennomføre både makrellkartlegging og geologisk kartlegging utenfor Nordlandskysten. Vi utsetter nå oppstarten av den geologiske kartleggingen til senere i juli for å sikre god sameksistens, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.