Etter Russlands krigføring i Ukraina og internasjonal boikott av Russland suspenderte det internasjonale havforskingsrådet ICES i mars alle russiske deltakere frå alle ICES-møter, med verknad fra onsdag 30. mars.

Kvoterådene for fiskebestandane i Barentshavet blir normalt sett forankret i ICES, men fordi Norge har unntatt det norsk-russiske fiskerisamarbeidet fra sanksjonene mot Russland, ble det opp til Havforskingsinstituttet (HI) og deres russiske forskerkollegaer å finne en ny prosess fram mot et kvoteråd, utenom ICES.

– Og det har vi nå fått til, sier forskingsdirektør Geir Huse ved HI i en artikkel på Havforskningas nettsider.

– Det har selvsagt vært spesielt, det er et svært trist bakteppe for situasjonen. Men vi har forsøkt å følge den faste oppskrifta så godt det har latt seg gjøre. Vi har brukt den same forskingsforankrede metodikken som i tidligere år, forklarer Huse.

Det er forskingsgruppa under den norsk-russiske fiskerikommisjonen som nå leverer det første bilaterale kvoterådet. Det er forskere fra HI og VNIRO som deltar i denne forskningsgruppa.

– Jeg vil si at prosessen fram mot dette bilaterale kvoterådet har vært god. Men jeg håper selvsagt at det er et unntak, og at vi etter hvert kan gjennomføre denne rådgivningen gjennom ICES som normalt igjen, sier Huse.

– ICES er ledende på sitt felt, med en over hundre år gammel historie, et ekspertnettverk med flere tusen havforskere, og alle råd gitt gjennom ICES går igjennom to runder med grundig utforming av råd og kvalitetssikring. Dessuten har ICES et sekretariat som yter viktige tjenester i prosessen.

Norske og russiske havforskere samarbeider blant annet om økosystemtoktet i Barentshavet. Her fra etappen til G.O. Sars i 2018. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI