Veronica Nagelsen, Havforskningsinstituttet

Rådet er basert på resultatene fra kysttoktet nord for 62°N som ble avsluttet 24. november i år, samt gjennomsnittlig fangst i perioden 2002 – 2020, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Tidligere i år kom forskerne også med kvoteråd for brisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord.

Ble ikke åpnet for fiske i 2021

I 2021 ga HI et nullråd for kystbrisling i Trondheimsfjorden, og det ble ikke åpnet for fiske. Årsaken var svært lave fangster av brisling på kysttoktet.

– I 2022 ser vi at det er en økning i mengden brisling som er over minstemålet på 10 centimeter, sier bestandsansvarlig forsker Cecilie Kvamme.

Fangstene i Trondheimsfjorden har vært svært variable i perioden 2002 – 2020. De fleste årene har det vært nullfangster, men unntak av enkelte, svært gode år.

Toktet gjennomføres rett før fisket starter

Siden 2018 har det årlige kysttoktet nord for 62°N hatt fokus på å overvåke brisling i Trondheimsfjorden. Toktet har blitt gjennomført i perioden oktober-november.

Brislingfisket har stort sett foregått i november i de årene det har vært fisket.

– Det er derfor sannsynlig at dataene fra toktet er representative for det som finnes av brisling i fjorden rett før et eventuelt fiske, sier Kvamme.

Anbefaler at fisket overvåkes

I området der nesten all brislingen ble registrert, ble det også registrert en god del brisling under minstemålet, samt sild. I Trondheimsfjorden finnes det også lokalsild, såkalt Trondheimsfjordsild.

I Åsenfjorden registrerte forskerne at det var mye stor brisling uten innblanding av sild eller brisling under minstemål. Denne fjorden er ganske grunn.

I grunne områder kan risikoen for bifangst ved fiske med snurpenot være større enn i dypere områder. Hi anbefaler derfor at et eventuelt fiske overvåkes.

Fiskeridirektoratet setter kvotene

HI overvåker brisling i de fjordene der fisket foregår.

Det er HI som gir kvoteråd for brisling, mens Fiskeridirektoratet setter de endelige kvotene.