Som et ledd i å gjøre hverdagen enklere for fiskere, har tjenesten FiskInfo lagt til muligheten for å rapportere inn og ut redskap digitalt til Kystvaktsentralen.

Registrerte fiskere i BarentsWatch har i en tid kunnet registrere setting og haling av faststående bruk digitalt på websiden https://www.barentswatch.no/fiskinfo/. I tillegg har SINTEF sin app og enkelte kartplottere samme funksjonalitet.

- Denne digitale rapporteringen bør gi bedre kvalitet. Feilsituasjoner kan unngås og bedring av rapporteringsgraden gjør at kartene stemmer mer med virkeligheten. Dette gjelder spesielt utrapportering, sier prosjektleder Eivind Rinde i BarentsWatch.

For å kunne rapportere til Kystvaktsentralen må brukeren være koblet til et fartøy. Informasjon om fartøyet finnes i et eget panel, og her finner også muligheten for å rapportere redskap.

Det fiskeren trenger å gjøre er å fylle ut posisjon for redskap. Her er det mulig å bruke «Min posisjon»-knappen for å slippe å taste så mye. Da blir fartøyets posisjon forhåndsutfylt. Ellers er det bare å fylle ut redskapstype, tidspunkt for setting, ditt navn og kontaktinformasjon, og eventuelt en kommentar til Kystvaktsentralen. Kommentaren blir ikke synlig på FiskInfo, men den leses av operatørene på Kystvaktsentralen.

Funksjonen for å rapportere opphaling finner du to steder. I listen Redskaper i sjøen må du trykke på pilen til høyre. Da vises informasjon om hvor lenge redskapet har stått i sjøen, og en knapp for å rapportere opphaling.

Du kan også klikke på et redskap i listen eller i kartet og finne knappen der. Det er ikke mulig å rapportere opphaling av redskap som ikke er knyttet til ditt fartøy.

Ønsket fra BarentsWatch er at flere av brukerne benytter seg av denne digitale måten å registrere setting og haling av faststående bruk. Tilbakemeldingene på tjenesten er så langt svært god, og under fiske er det flere som benytter seg av FiskInfo daglig. Særlig det å se andre sine bruk og følge båter med AIS er populært.

Enklere å rapportere redskap til Kystvaktsentralen