Råfisklaget møtte i dag organisasjonene Sjømat Norge, Fiskekjøpernes forening og Sjømatbedriftene i sin løpende dialog om situasjonen.

Råfisklaget har etter loven en regulerende funksjon som gjør at de kan innføre begrensninger i fiskelandingene dersom man kommer i en situasjon hvor det ikke er avsetning for fisken.

Der er man ennå ikke, slår Råfisklagets direktør Svein Ove Haugland fast.

Drøfter ukekvoter

- Vi har drøftet situasjonen, og det er ikke mye nytt. Vi har diskutert konkrete modeller som vi har til lufting

hos fiskeindustriens organisasjoner for å beslutte hvordan vi skal forholde oss videre fremover. Vi diskuterer ulike modeller av ukekvoter. Helgestopp er også på agendaen, det samme er påskefredning. Når det gjelder det siste, er dette noe vi må vurdere når situasjonen er der, sier Haugland, som understreker at Råfisklagets reguleringshjemler er rent operativt begrunnet, og ikke hjemlet i en mer overordnet markedssituasjon.

- Våre muligheter til regulering handler om de situasjoner hvor det er problemer med avsetningen for fisken som landes. Så dette vil være noe vi må vurdere når vi er der. Vi kan gjerne forberede oss på ulike eventualiteter, men det er situasjonen når vi nærmer oss påske som vil utløse tiltak.

Oversikt over hvordan kjøpet fordeler seg i sonene.

Halve kvantumet

Råfisklaget oppsummerer for øvrig en fiskeuke som utgjør rundt halvparten av samme uke i fjor. Perioden vi er inne i, er tradisjonelt toppen av torskefisket, og i fjor ble det levert hele 24 000 tonn fersk torsk i uke 11, mot 12 700 i år. Råfisklaget understreker samtidig at fjorårets uke 11 var toppuka i 2019.

Dårlig vær er en stor del av forklaringen, men Råfisklaget understreker i ukerapporten at også usikkerheten i markedene spiller inn som en viktig forklaring.

Prisene holder seg

Det er kjøperne i Lofoten som står for storparten av ferskfiskkjøpet, med 7 200 tonn.

Prisen i Lofoten lå i snitt på 35,53, kun slått av Vesterålen der snittet var hele 35,94. Samlet snittpris for hele Råfisklagets distrikt var 35,30.

Høy aktivitet

Fortsatt er det Lofoten som har de travleste fiskeværene, med 185 i Henningsvær, 131 i Stamsund, 136 i Svolvær, 135 på Ballstad og 126 på Røst. Men det begynner å dra seg til lenger nord også, der brukene på Sørøya kan notere seg for 53 leverende båter i Breivikbotn, 30 i Sørvær og 20 i Hasvik. Lenger inn, i Øksfjord ble det notert leveranser fra 16 båter.