Eksporten av klippfisk kom på 350,2 millioner kroner i årets første måned, viser tall fra Norsk sjømatråd. Økningen fra januar i fjor var 35 prosent eller 91,5 millioner kroner. Klippfisk av torsk økte med 57 prosent til 172,5 millioner kroner, en økning på 62,6 millioner kroner fra januar 2011.

Brasil størst

For klippfisk av sei ble eksporten på 142,7 millioner kroner, en økning på ni prosent fra januar 2011. Klippfisk av brosme og lange økte med til sammen 17 millioner kroner til totalt 33,7 millioner kroner.

Brasil er største marked for klippfisk i januar med en verdi på 214,1 millioner kroner, en vekst på 75 millioner kroner fra samme måned i fjor. Nest største marked for klippfisk Portugal vokser også i årets første måned, fra 33,6 til 46 millioner kroner.

Redusert saltfiskeksport

Saltfiskeksporten ble redusert fra 52 til 36,7 millioner kroner i januar målt mot samme måned i fjor. Reduksjonen er på 29 prosent. Det er Hellas som reduseres mest med et fall på til sammen 10 millioner kroner, fra 15,1 til 5,2 millioner kroner.