Sist uke møttes et 30-talls personer fra seismikknæringen for å få opplæring i planlegging av seismisk aktiviteter som inkluderer fiskeriinteressene. Her benyttet Sonja Elin Kleven Jakobsen fra Norges Fiskarlag muligheten til peke på den enkleste løsningen for å unngå konflikter med fiskerne. Nemlig å varsle i god tid.

Olje og fisk

Møtet ble arrangert av Norsk olje og gass og Norges Fiskarlag som et eksperiment for å forsøke å få til en bedre planlegging av den seismiske aktiviteten som foregår på norsk sokkel. Deltakerne var selskap som planlegger innsamling av seismikk i 2019, Norsk olje og gass (NoG), Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Fiskeridirektoratet.

Møtet hadde hovedfokus på dialog og planlegging, og hvordan man kan finne frem til fiskeridata i områder hvor det planlegges seismikk. Norsk olje og gass fremhevet i den sammenheng betydningen av samarbeid og det politiske ønsket om at begge næringene skal eksistere sammen på havet.

Fiskeri og redskapsbruk

I møtet gjennomgikk Dagfinn Lilleng fra Fiskeridirektoratet de ulike fiskeriene og redskapsbruk i de ulike havområdene, og deltakerne fikk en innføring i praktisk bruk av tilgjengelige fiskeridata hos Per Finne i Fiskeridirektoratet, rapporterer Fiskarlagets fagansvarlige Sonja Elin Kleven Jakobsen til fiskarlagets nettside.

- Vi fikk også høre om gode planleggings- og samarbeidserfaringer fra CGG, Equinor og Norske Shell som har drevet seismikk på norsk sokkel tidligere, og som har planlagt ny virksomhet på sokkelen i år, sier Kleven Jakobsen.

Oppfordring

Norges Fiskarlag oppfordret selskapene som skal samle inn seismikk om å være tidlig ute med å planlegge virksomheten, å følge anbefalingene fra Havforskningsistituttet og Fiskeridirektoratet for undersøkelsen, og å etterleve retningslinjene som Norsk Olje og Gass har utarbeidet om sameksistens og om fiskerikyndiges involvering i seismiske innsamlinger.

I tillegg til dette oppfordret Norges Fiskarlag selskapene til å forsøke å planlegge seg ut av konflikter med fiskerinæringen ved å ta tidlig kontakt med Fiskarlaget for å starte en dialog om undersøkelsen slik at selskapene kan tilpasse seg de forventede fiskeriene så godt som mulig.