Den geografiske fordelingen av leveransene av fersk torsk viser at kjøpere i Troms har mottatt mest, nærmere bestemt 12.700 tonn av totalen på 40.500 tonn. Dernest følger Vesterålen med 11.900 tonn. Dette var også stillingen i fjor til samme tid, og for begge er det snakk om litt økning i år. Deretter følger Vest-Finnmark med 7.100 tonn, Lofoten/Salten med 5.000 tonn og Øst-Finnmark med 3.300 tonn, for alle disse er torskeleveransene redusert, med 900 tonn i Vest-Finnmark og 1.500 tonn i Lofoten. Reduksjonen i Vest-Finnmark blir ytterligere forsterket for kjøpere uten trålerleveranser, i og med at trålerne har økt sine torskeleveranser i området fra 800 til 1.800 tonn. I området Helgeland-Nordmøre er torskeleveransene økt litt, fra 550 til 590 tonn.

Redskapsfordelingen viser at garn har tapt terreng når det gjelder leveranser av fersk torsk, kvantumet er ned fra 20.200 tonn i fjor til 18.700 tonn i ĺr. Reduksjonen viser seg fřrst og fremst i Vest-Finnmark, som er ned fra 3.700 til 2.400 tonn, mens Troms har en nedgang fra 9.600 til 9.100 tonn. Ogsĺ for snurrevad (11.000 til 9.700 tonn) og line (4.400 til 3.700 tonn) er det reduksjon, mens juksa har økt sitt kvantum fra 2.200 til 2.700 tonn. Trålfanget torsk levert fersk er økt fra 4.600 til 5.600 tonn.