For kvalkjøtt til konsumanvendelse blir prisen på kroner 33,85 per kilo, mens tilsvarende pris for kvalspekk og finner er satt til kroner 0,01 per kilo.

Alt gjennom råfisklaget

Råfisklaget presiserer at det er forbudt for fanger å selge eller for kjøper å motta småkvalprodukter fra fanger uten etter avtale i hvert enkelt tilfelle med Norges Råfisklag.

- Spesielt presiseres krav til påmelding av fangstfartøy med orientering om planlagt tidspunkt for fangststart. Videre skal innmelding av fangst skje hver mandag innen kl 14.00. Ved avslutning av fangsttur skal fangeren melde fra umiddelbart med nøyaktig oppgave over endelig fangstkvantum. Ved start av ny tur skal også fanger informere Norges Råfisklag. Meldinger sendes også til Norges Råfisklags regionkontor i Svolvær.

Fristen for påmelding er satt til 11 mai.