Det skal ifølge inspektør Sofus Olsen i Mattilsynet ikke være noen sammenheng med Greig Seafoods andre ILA-sak fra desember, da det ble påvist smitte ved selskapets lokalitet Kleppenes i Hammmerfest kommune.

Det står ifølge NRK Finnmark slakteklar laks til en verdi av 200 millioner kroner i lokaliteten som nå har fått påvist ILA. Denne laksen må nå slaktes i et lukket spesialanlegg, og ikke ved Grieg Seafoods slakteri på Simanes i Alta, slik man ellers ville gjort.