Norges Fiskarlag har denne uken deltatt på den internasjonale fiskerikonferansen i Vladivostok som samlet rundt 500 deltakere. Tilstede var også den russiske fiskeriministeren Ilya Shestakov.

Norges Fiskarlag er invitert og representert under møtene for andre gang, ved leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen.

Tre rundebordskonferanser

Tema for den første av tre rundebordskonferanser er «Nye lovgivningsinitiativer innen regulering av fiskerinæringen».

- Jeg har forberedt et innlegg for å formidle hvordan norsk fiskerinæring har utviklet seg fra en næring som var avhengig av og fikk statsstøtte til det som i dag er tilfellet i Norge. Vi har en moderne fiskeflåte som driver lønnsomt og som skaper attraktive arbeidsplasser langs hele vår kyst. Næringen er subsidiefri og i et tett samarbeid med våre myndigheter bidrar vi til å forvalte og høste fra en stor fornybar ressurs som skaper store verdier, sier Kjell Ingebrigtsen på fiskarlagets nettside.

Relasjonsbygging

- Dette er også en viktig arena for å pleie vårt nettverk i Russland, og jeg benyttet anledningen til å påpeke betydningen av samarbeid mellom nasjonene i forvaltningen av våre felles ressurser.

Norge og Russland har en felles forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet. Ingebrigtsen peker på at det er anerkjent at dette er et internasjonalt eksempel til etterfølgelse. Den norsk-russiske fiskerikommisjonen skal for øvrig i år møtes i Norge i slutten av oktober.