Fiskeridirektøren har besluttet i går å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 500 tonn. Den nye maksimalkvoten er på 2 000 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med 12. juli.