- Selv om den konkrete årsaken til motorstansen ved Hustadvika er avklart og utbedret, vil Sjøfartsdirektoratet ha en videre dialog med rederiet rundt vurderingene som ble gjort da skipet gikk fra Kristiansund med en hovedmotor tilgjengelig, skriver direktoratet på egen nettside. Blant annet ønsker man svar på hvilke risikovurderinger som ble tatt før avgang fra Kristiansund, da reparasjonen av babord motor viste seg å ta lengre tid enn planlagt.

- Vi vil også se på vedlikeholdsrutiner, og hva som medførte at slitasje på den aktuelle delen ikke ble avdekket. Dette vil også kunne være et viktig læringsmoment for andre med tilsvarende systemer.

Etter hendelsen hadde Sjøfartsdirektoratet to inspektører om bord for undersøkelser, i tillegg til fagfolk ved hovedkontoret i Haugesund. Direktoratet har formidlet informasjon om funnene til Statens Havarikommisjon, som vil gjøre egne vurderinger knyttet til mulige undersøkelse av hendelsen.

Berget av truster

Da hurtigruteskipet seilte fra Kristiansund var kun den ene hovedmotoren operativ. Babord hovedmotor var midlertidig tatt ut av drift for å gjennomføre en reparasjon etter at det ble oppdaget lekkasje i kjølevannet ved avgang. Denne operasjonen tok lengre tid enn antatt. Vel ute på Hustadvika oppstod en kritisk situasjon på styrbord hovedmotor. Siden babord hovedmotor ikke var ferdig utbedret mistet de all fremdrift.

Mannskapet brukte i denne situasjonen en nedsenkbar truster til å sikre minimum fremdrift, og sørget for å få skipet inn på et område der det var grunt nok til å gjøre en kontrollert oppankring, med godt feste.

- Når situasjonen først oppstod, gjorde mannskapet det riktige ved å sikre skipet og gå ut med nødmelding. De brukte fremdriften trusteren gav til å sikre en kontrollert oppankring i påvente av assistanse, samt å få i gang igjen den ene hovedmotoren, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Den slitte delen som førte til stans, ble skiftet på begge motorene dagen etter hendelsen. Motorene ble testet, med godt resultat, før skipet kunne fortsette.

Du kan lese Sjøfartsdirektoratets redegjørelse her.