Det viser de siste tallene fra Norges Sjømatråd.

Med en eksportverdi på 272 millioner kroner, er EU det dominerende markedet for fersk torsk fra Norge. For fryst torsk er økningen på 28 millioner kroner eller 21 prosent til totalt 162 millioner kroner i april. EU er også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 118 millioner kroner. Veksten til EU er på hele 64 prosent.