Dermed er prosessen som ble satt i gang for flere måneder siden, endelig i mål. Det opprinnelige navnet, Eksportutvalget, hadde sin opprinnelse fra tiden etter andre verdenskrig da handelen med ulike varer var begrenset og preget av lisenser og reguleringer.

I dagens marked mer enn et halvt århundre senere, framstod dette navnet som avlegs og det ble satt i gang en prosess for å finne noe mer passende.

Saken var ute på høring og man endte altså opp med Sjømatrådet, som på engelsk er Norwegian Seafood Council.