Resultatet etter forhandlingene innebærer justeringer for noen kategorier av kvitlange, flekksteinbit, gråsteinbit, blåkveite, uer og rødspette. Minsteprisene for hyse står uendret, mens minsteprisene for torsk og sei var ikke tema under dagens drøftelser ettersom disse følger systemet for dynamisk minstepris. Disse ble justert for en uke siden, og da gikk torsken opp med 25 øre, mens seien gikk ned med 10 øre.

Endringene i minstepriser fra og med mandag 16. april er som følger:

Kvitlange over 2,0 kg kr 11,00 (+ kr 0,50)

Kvitlange 0,7-2,0 kg kr 10,00 (+ kr 0,50)

Flekksteinbit over 3,0 kg kr 12,50 (+ kr 1,00)

Flekksteinbit under 1,0-3,0 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)

Gråsteinbit over 3,0 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)

Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 26,00 (+ kr 1,00)

Blåkveite under 1,0 kg kr 23,50 (+ kr 2,50)

Uer, sløyd over 5 hg kr 15,00 (+ kr 0,50)

Uer, rund over 7 hg kr 15,00 (+ kr 0,50)

Rødspette over 650 g kr 8,00 (+ kr 1,00)

Rødspette under 650 g kr 7,00 (+ kr 0,50)