Dette kom ifølge NRK frem under valgdebatten på Husøy sist lørdag.

– Det ligger en søknad på 90 lokaliteter i Troms i kystsoneplanen, det er aldeles ikke alle de som kommer til å gå igjennom, sa fylkesråd for næring, Line Miriam Sandberg.

– I økning, på toppen av det vi har, kanskje 40 oppdrettsanlegg. Det er en økning på 40 % i det området, sier Sandberg.

SVs Ellen Øseth tok under debatten til orde for at man må løse problemene havbruksnæringa har i dag før man øker med flere lokaliteter.

– Vi må ta oss en stopp, en pustepause. Nå er vi på et tidspunkt der vi har veldig masse havbruk, og vi har store utfordringer som vi fortsatt ikke har løst, sier Øseth, som er førstekandidat for SV til fylkestinget.

Oppdretter Fred Wilsgård fra torsken påpekte imidlertid at antallet lokaliteter ikke har noe med volumet i oppdrettsnæringa å gjøre. For akkurat det spørsmålet handler om tilgangen på konsesjoner.

– Det handler ikke nødvendigvis om å legge ned areal til oppdrett direkte, men kanskje bytte ut og bruke rette areal i framtiden, sa Wilsgård ifølge NRK.