Det er en økning i kvotenivået på nesten 11 prosent fra i fjor.

Totalkvoten inkluderer en avsetning til bifangst og forskingsfiske. Det er fastsatt maksimalkvoter for fartøy som har mulighet til å delta i fisket.