Motstanden mot å slippe hele Finnmark til i den kvotebelagte kongekrabbefangsten er stor i østfylket. Sist uke gikk Øst-Finnmark regionråd sterkt ut mot forslaget fra Fiskeridirektoratet om å utvide området.

Gir delvis støtte

Regionrådet frykter at en åpning vil føre til at etablerte, verdiskapende landaktivitet i Øst-Finnmark raskt kan forvitre, dersom de må dele ressursen med fiskere fra Vest-Finnmark.

Fisker Jacob West gir østfinnmarkingene delvis støtte, og mener det er unødvendig å utvide området ytterligere, etter at Måsøy slapp til ved siste runde.

- Det er nå viktigere å få på plass et helt klart regelverk som regulerer krabbefangsten på en måte som tjener næringen best mulig i stedet for å utvide ytterligere, sier West til Kyst og Fjord.

Må slippe kjøperne til

Med det mener han samtidig at produsentene i Måsøy samtidig må få slippe til som kjøpere på lik linje med bedriftene som er trygt innenfor de kvotebelagte områdene.

- Det burde være helt unødvendig av mottakene i Snefjord og Havøysund må hente krabben med bil, all den tid fiskerne i området er innlemmet i kvotefisket, sier Jacob West.