Det er Havforskningsinstituttet som melder dette på sin hjemmeside etter at avtalen var på plass.

– Forskningsfartøy har ofte godt utstyr for bunnkartlegging under 200 meter og seiler ofte i områder som er lite kartlagt, fremholder internasjonal rådgiver i Kartverket, Evert Flier.

Det er et stort internasjonalt prosjekt i gang med å samle inn data til å lage bedre bunnkart med. I tillegg til forskningsfartøy arbeider Kartverket også for å få inn data fra seismikkselskaper.

– Vi vet langt mer om overflaten på månen enn om havbunnen. VI har ennå en lang vei å gå, men vi håper at denne avtalen vil gi en snøball effekt, håper Flier.

Under avtaleinngåelsen ga rederisjef Per Nieuwejaar en oversikt over utstyr på de fire forskningsfartøyene i flåten som har utstyrsom kan samle inn bunndata. Det gjort en del tester på «Kronprins Haakon» på vei til og fra Sørishavet.

– Vi er ikke helt i mål ennå. Vi er i ferd med å lære og gjøre oss erfaringer med denne typen datainnsamling, sa Nieuwejaar som samler så mange instrumentfolk som han kan mønstre til opplæring på "G.O. Sars" i november.