Lekteren «Gulliver» ankom onsdag Tromsø for å heve tråleren «Bukhta Naezdnik» fra kaia i Breivika, der den sank etter en intens brann.

Lekteren er for øvrig den samme som ble brukt til å heve KNM «Helge Ingstad». Du kan følge operasjonen live på NRK, som har satt opp en direkte strømming fra stedet.

Trålbrannen var svært kraftig, og førte til evakuering og store problemer inne på land. Foto: Elin Holand

Kystverket har pålagt rederiet Murmansk Trawl Fleet PJSC å fjerne fartøyet innen 31. desember. I pålegget er det blant annet stilt krav til hindring og begrensning av forurensning fra havaristen, tilstrekkelig beredskap og håndtering ved eventuelle lekkasjer og etterfølgende opprydding av sjøbunnen, skriver Kystverket på sine nettsider.

Arbeidet med sikring, oljevernberedskap og heving av tråleren er ledet av rederiet og støttes av deres forsikringsselskap Skuld. Kystverket beredskapssenter har siden havariet hatt tett dialog med reder og reders ansvarsforsikringsselskap Skuld. Disse har leid inn bergingsselskapet Ardent til å utføre hevingen. Ardent har på vegne av reder, lagt frem en detaljert plan for fjerningen av fartøyet for Kystverkets. Ardent benytter ulike underleverandører for å sikre at kravene i pålegget etterkommes.

Under operasjoner som kan innebære en risiko for utslipp til ytre miljø, benyttes blant annet oljevernfartøyet «Runa». Fagdykk har siden slutten av september stått for døgnkontinuerlig overvåkning av vraket, og sørget for utskiftning av absorberende lenser. Dette arbeidet vil pågå helt til havaristen er fjernet.

Selve heveoperasjonen skal gjennomføres at selskapet Scaldis og vil tidligst starte i løpet av helgen. Kranfartøyet Gulliver vil koble seg opp til havaristen og gradvis heve og snu fartøyet på rett kjøl samtidig som vann pumpes ut. Heve- og pumpeoperasjon vil pågå samtidig med sikringsarbeider frem til tråleren ligger stabilt ved kai. Deretter vil "Bukhta Naezdnik" tømmes for resterende bunkers og forberedes for slep til Hanøytangen ved Bergen, skriver Kystverket.

Kystverket fører tilsyn med hevingsoperasjonen og slepet. Vi får daglige rapporter fra de til enhver tid involverte kontraktører, og vil under hevingsoperasjonen ha daglige statusmøter med Ardent og Skuld i Tromsø.

Slik har den forliste tråleren ligget siden brannen. Foto: Kystverket