Styringen av Mattilsynets fire avdelinger i Hålogaland er slått sammen og ledes nå fra Harstad. Dermed blir Katrine Flostrand nå avdelingssjef for et betydelig styrket kontor i Harstad, skriver Harstad Tidende.

– Årsaken er at de fire tidligere distriktskontorene med beliggenhet i Narvik, Leknes og Sortland blir slått sammen og vil i fremtiden styres fra Harstad.

Kontorene vil fortsette å bestå, men gjennom å overføre styringen av disse fire til et kontor frigjør vi dermed ressurser for å kunne gjennomføre flere tilsyn. Vi har over lang tid erfart at behovet for å øke antall tilsyn har vokst, og nå får vi dette til gjennom denne omorganiseringen, forteller Flostrand til avisa.