Eksporten av klippfisk økte med 21 millioner kroner eller 12 prosent til eksportverdi på 196 millioner kroner.

Målt i volum ble det eksportert 4 373 tonn klippfisk i april. Det er en nedgang på 16 prosent eller 833 tonn fra april i fjor. Gjennomsnittlig økte prisen for klippfisk med 34 prosent fra april i fjor.

Portugal er største marked i april med en verdi på 55 millioner kroner, melder Norges Sjømatråd.