Willy Nilsen fra Bodø eier sjarken «Olaskjær» og båten ble skadet av et annet fartøy på veg til fiske ved Andenes. Uhellet skjedde i august i fjor og etter en omfattende korrespondanse med forsikringsselskapet If er nå saken løst, skriver Norges Fiskarlag som har bistått Nilsen i saken.

Nilsen har fått en utbetaling på drøyt 150 000 for tapte inntekter fra fiske og til dekning av advokathonorar.

Frem – og tilbake

«Olaskjær» måtte på verksted som følge av skadesaken, som skjedde i Sortlandsundet. Verkstedoppholdet medførte at Willy Nilsen ikke fikk gått på fiske i fjor høst.

If har nå bidratt til å løse saken etter en omfattende dialog med Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø.

-Det har vært mye frem og tilbake og jeg er fornøyd med at If har erkjent ansvar for både skadetilfellet og tap i fiske, samt kostnader knyttet til juridisk bistand, sier Ståle Hellesø. Han er samtidig kritisk til deler av selskapets behandling av saken, der de over en lengre periode unnlot å gi tilsvar eller avklaringer.

Forsikring

Ståle Hellesø benytter også anledningen til å peke på hvor viktig det er at forsikringene er på stell.

- Fartøyene som var involvert i denne saken hadde heldigvis alt på plass. Jeg vil oppfordre både medlemmer og andre fiskere til å sørge for at forsikringene er i orden. Konsekvensene kan ellers bli omfattende, sier han.

Samtidig er han svært fornøyd med å ha Norges Fiskarlag som en pådriver. Han tre ikke han hadde fått dette resultatet uten dem.