Det melder Harstad Tidende.

Næringsarena Hålogaland har gjort en undersøkelse blant sine bedrifter i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms som ble offentliggjort på tirsdag. Konklusjonen er at ni av ti medlemsbedrifter i næringsforeningene ønsker ei konsekvensutredning av Nordland VI og VII, og Troms II.

Støtten skal være aller størst i Harstad-regionen, mens skepsisen er størst i Lofoten-området.

- Resultatene fra undersøkelsen viser at en stor majoritet av medlemsbedriftene ønsker konsekvensutredning nå - og at man har forventninger til positive ringvirkninger både regionalt og for landsdelen som helhet. Forventningene til lokale ringvirkninger er markant lavere hos bedriftene i Lofoten enn i resten av Midtre Hålogaland, heter det i undersøkelsen.

Flertallet av bedriftene mener at oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen ikke utgjør en trussel for ressursene i havet og at faren for akuttutslipp er relativt liten.

Det presiseres imidlertid at det er betydelig variasjon i svarene – regionalt og bransjemessig. Arealkonflikter mellom petroleumsnæringa og fiskerinæringa er det enkeltstående spørsmålet der det er størst usikkerhet blant bedriftene.