Fiskeridirektoratet lyste fredag ut 10 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016.

Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket. Søknaden kan gjelde et adgangsbegrenset fiskeri etter eget ønske.

Nytt av året er at det vil tildeles en fast hjemmelslengde på 11 meter for alle deltakeradgangene som nytildeles for 2016. Videre er det fastsatt en skjæringsdato: Dersom søker ikke eier fartøy på søknadstidspunktet må dette være anskaffet innen 1.1.2016.

Søknadssjema finner du på fiskeridirektoratets hjemmeside.