Det er tallenes tale etter det som blir omtalt som «endelig et politisk vedtak som treffer» av Norway Seafoods-ledelsen.

- Råstoffet har vært et veldig viktig bidrag for å holde hjulene i gang i høst på alle våre anlegg og dette er et politisk tiltak som absolutt har truffet, sier råstoffsjef Ørjan Nergaard etter å ha summert tallene for Kyst og Fjord. Med kjøp av 2127 tonn av en total kvote 3052 tonn bonuskvote var Norway Seafoods den suverent største på bonusmarkedet.

Fiskeridepartementet vedtok nyordninga, som i fjor høst ga ekstra torskekvote til konvensjonelle havfiskefartøy og trålere. Betingelsen for å få denne ekstrakvoten var at fisken måtte landes fersk; trålerne måtte altså slå av fryseanlegget om bord, og fisken måtte selvsagt bearbeides umiddelbart etter landing og ikke eksporteres fryst, slik det ellers gjøres med mye av trålråstoffet.

Norway Seafoods i Båtsfjord tok på land mest bonustorsk med 1200 tonn, Melbu 328 tonn, Hammerfest 227 tonn, Stamsund 220 tonn og Mehamn 162 tonn.