Fra og med 1. januar 2016 benyttes det en ny modell for tildeling av fartøykvoter for fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. Det blir ikke lenger tildelt hel og halv kvote etter status i fiskermanntallet slik det har vært tidligere år, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Omsetning fra kaisalg blir ikke lagt til grunn ved kvotetildeling.

Alle fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område har en fartøykvote på 0,46 tonn (kvotefaktor 0,1), både i lukket og åpen gruppe.

Fiskeridirektoratet, region Nord kan tildele fartøy en høyere kvote basert på eiers sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2015.

Fiskeridirektoratet, region Nord foretar i løpet av medio januar en gjennomgang av omsetningen til fartøy som har adgang til å delta i kongekrabbefangsten. Fartøy vil få tildelt høyere kvote i tråd med den nye modellen med virkning fra 1. januar i år.

I perioden frem til Fiskeridirektoratet har foretatt denne gjennomgangen vil informasjonen om kvotefaktor og kvote i Fiskeridirektoratets fartøyregister ikke være korrekt.

Det enkelte fartøy kan i denne perioden drive fangst av kongekrabbe ut over fartøykvoten på 0,46 tonn, dersom de mener å oppfylle vilkårene for høyere fartøykvote i 2016. Fartøyeier tar da risikoen for at egne beregninger er riktig.

Omsetning fra sjølaksefiske i 2015 som blir tilstrekkelig dokumentert gjennom konkrete bilag for de enkelte salg kan legges til grunn ved kvotetildeling.

Det er ikke anledning til å søke om dispensasjon fra krav til omsetning, heller ikke ved sykdom.

Omsetning fra kaisalg blir ikke lagt til grunn ved kvotetildeling.

Fartøyeier vil få tilsendt vedtak om kvote i løpet av januar. Vedtaket kan påklages og Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Høyere fartøykvote tildeles etter følgende stige:
Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2015KvotefaktorFartøykvote (tonn)
25 000 - 49 9990,251,14
50 000 - 99 9990,502,28
100 000 ≤1,004,56