Det er Øksnesavisa som melder dette.

Ikke egnet for mennesker

Vesterålen Marine Olje får 2,5 millioner kroner fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FFH) for å forske på fiskelever til humant konsum.

Selskapet har nettopp startet prosjektet, opplyser daglig leder Stian Frivåg.

Det er ifølge Øksnesavisa ingen havgående fartøy per i dag som sorterer og tar vare på fiskelever til menneskeføde. Noen trålere har de siste årene investert i utstyr for å sortere ut leveren fra ensilasjen ombord. Leveren har da lav verdi og er ikke egnet for humant konsum.

Starter neste måned

Et annen problem er hvordan man skal lagre leveren ombord frem til den kan leveres på land.

– Med den ordningen som er i dag blir levra dårlig før den kommer i land. Enten fordi den ikke er sortert ut, eller fordi den har blitt fryst ned. Når levra fryses kan den ikke lengre brukes til å lage tran, og da har den ingen nytte for oss, sier Frivåg ifølge avisa.

Prosjektet starter i neste måned, og om VMO lykkes med å finne en måte å lagre leveren ombord på, vil de videreføre disse testene ombord på trålerne til sin samarbeidspartner, Lerøy Havfisk AS.