Råfisklagets oversikt over redskapsfordeling i årets vinterfiske forteller at garn har hatt en kvantumsreduksjon på hele 10.550 tonn. Tradisjonelt linefiske har gått tilbake med 2.300 tonn, mens autoline har økt sitt kvantum med nær 800 tonn.

Kvantumet tatt på snurrevad er økt fra 64.000 til 68.800 tonn. Ellers er det små endringer på øvrige redskaper. Som tabellen viser ble det i 2016 fisket torsk med teiner, noe som ga en uttelling på 20 tonn.

RedskapRundvekt, 2015Rundvekt, 2016Beløp 2015Beløp 2016
Autoline356 2791 142 0334 736 58815 645 723
Garn93 194 35082 640 554996 603 8681 126 823 199
Juksa21 948 88021 845 847228 138 771293 916 615
Line17 623 14415 311 098193 866 250216 558 116
Snurrevad63 991 09368 799 859743 852 5511 018 895 390
Trål4 493 9014 855 01053 175 62467 951 132
Teiner20 005248 201
Total201 695 248194 676 3182 221 677 2422 741 200 317