Det var ned fra 65 tonn uke før, mens verdien ble redusert fra 9,5 til 7,8 millioner kroner. I de beste ukene i august kom rundt 130 tonn krabbe på land.

99 båter med 50 tonn leverte krabbe i det regulerte fisket, mens 29 båter leverte 6 tonn i vestfisket. Av de 56 tonnene totalt var 40 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det regulerte fisket, der snittprisen denne gang for størrelsen 2,2 kg+ var kr 171,- pr kg. Dermed er 1.200 tonn lytefri hannkrabbe tatt av ei årskvote på 1.800 tonn. Vel 550 båter har deltatt i dette fisket.