Belgierne kom i følge Tollvesenet fra en fiskecamp i Vesterålen. 317 kilo torskefilet av prima kvalitet er et av de største beslaget av denne typen som er gjort på Bjørnfjell. Rekorden er 500 kilo.

– Et forsiktig anslag er at de har fanget cirka ett tonn torsk. Vi vet at disse fiskecampene er godt utstyrt med fileteringsutstyr og at smuglerne ikke overlater noe til tilfeldighetene, sier kontorsjef Rolf Berget ved tollstasjonen til NRK Nordland.

– Vi har grunn til å tro at dette er bare toppen av isfjellet. Det er overraskende at vi gjør et så stort beslag så tidlig på året. Vi har all grunn til å tro at det vil bli flere store beslag utover året, sier Berget.