Stortingsrepresentant Per Roar Bredvold fra Fremskrittspartiet har stilt et skriftlig spørsmål til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Norge har en mengde gamle fiskebåter som med fordel kunne vært skrotet for å bli erstattet av nye båter. Hva vil statsråden gjøre for å bidra med fornyelse av vår fiskeflåte?