Bakgrunnen for dette er i følge Vesterålen Online at fylkeskommunen har fått opplysninger fra fiskeindustribedrifter i hvitfisknæringen om betydelige utfordringer knyttet til det å sikre tilstrekkelig driftskreditt til kjøp av fisk for kommende vintersesong.

- En historisk høy torskekvote i 2013 og en usikker økonomisk situasjon i Europa for de viktigste sjømatmarkedene, kan gjøre det vanskelig å få gjennomført det kommende vintertorskfisket på en normal måte. Særlig med tanke på at hovedleveransene av fisk fra kystflåten skjer i perioden fra nyttår og frem til påske. Kommende vintersesong vil være meget hektisk siden påsken kommer tidlig, skriver fylkesråd for næring Arve Knutsen i et brev til regjeringen.

- En garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk vil kunne bidra til å øke driftskreditten og bedre likviditeten til bedriftene. Dette vil opprettholde kjøpsaktiviteten og øke muligheten for bearbeiding av råstoff gjennom en hektisk toppsesong. Det er viktig for bedriftene at regjeringen foretar en rask avklaring i forhold til dette spørsmålet, skriver fylkesråd Arve Knutsen.

I tillegg til å be regjeringen om at garantiordningen for førstehåndsomsetningen av fisk forlenges har fylkesråden innkalt til et møte i Bodø med næringsaktører og organisasjoner i hvitfisknæringen.

- Dette vil være viktige innspill for å avklare om det vil være behov for ekstraordinære tiltak, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes inn raskt dersom nødvendig. Det er også ønskelig å få innspill på hva som forventes av fylkeskommunen i denne sammenheng, sier Arve Knutsen.