Fartøyet som er hjemmehørende på St Kitts Nevis i Karibien, har ved tre anledninger i sommer gjennomført omlasting av snøkrabbe i fiskevernsonen rundt Svalbard uten å sende aktiv, passiv og overføringsmelding til norske myndigheter. Fartøyet har også levert fangst i Kirkenes tre ganger uten å sende melding om havneanløp til norske myndigheter.

Det var fredag at kystvaktskipet KV «Heimdal» kontrollerte fartøyet, som da lå ved kai i Kirkenes. Saken etterforskes nå videre av politiet.

Det foregår nå et betydelig fiske etter snøkrabbe i Smutthullet, rundt 400 nautiske mil nordøst for Båtsfjord, der totalt 18 krabbefartøy er i aktivitet. I tillegg er 2-3 fartøy på tilsvarende fiske noen mil lenger vest, i vernesonen rundt Svalbard.