Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver i en pressemelding at alle 30 feller som er finansiert av statlige tiltak nå er satt ut i Finnmark. Også de aller fleste av fellene uten statlige tiltak er satt ut, de er totalt 22 stk, slik at det nå er 52 elver hvor man aktivt forsøker å holde den invaderende laksearten ute.

Statsforvalteren melder at det i løpet av helgen har blitt tatt ut lite stillehavslaks. Fiskeforvalter for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Malin Solheim Høstmark, sier at en mulig forklaring på den lave oppgangen kan være lav vannstand i elvene.

- De siste dagene har det vært lite laks i fellene, både pukkellaks og atlantisk laks. Dette gjelder også elvene i Øst-Finnmark, hvor det gikk opp mye pukkellaks i forrige uke. Også vestover i fylket går det lite pukkellaks i fellene nå, i mange av elvene har det ikke gått opp noen i hele tatt. I noen elver observeres det mye pukkellaks i elvemunningen, men som ikke har gått opp enda. Vi kan ikke si sikkert hvorfor det går lite laks opp elvene nå, men en mulig forklaring er at det er lav vannstand mange steder, sier hun.

Ellers meldes det fra forvaltningen at det er lite laks som kommer seg forbi fellene og svømmer opp elva.

- I noen av elvene har de sjekket for pukkellaks ovenfor fella: I Vestre Jakobselv fant de 0, i Kongsfjordelva 0, og i Komagelva fant de 15. Totalt sett er det lite pukkellaks som har kommet seg forbi, og det er vi veldig fornøyd med, foreningene som drifter fellene gjør en fantastisk jobb.

Statsforvalteren har et budsjett på 28 millioner kroner til innkjøp og drift av laksefeller i Troms og Finnmark. I 30 elver har Statsforvalteren inngått avtaler med lokale fiskeforeninger/grunneiere om å ta ut pukkellaks. Dette gjelder elver i området fra Sør-Varanger i Øst-Finnmark til Kvalsundelva i Vest-Finnmark. Tanavassdraget driftes ikke av Statsforvalteren, men av Miljødirektoratet. I mange andre elver tas pukkellaks ut på initiativ fra grunneierlag og frivillige organisasjoner - med tillatelse fra myndighetene. Noen av disse får også støtte fra det offentlige.

Per 10. juli er det tatt ut 14 995 stillehavslaks i Finnmark, og fangsten fordeler seg slik per elv:

Vestre Jakobselv: 6063

Munkelva: 2817

Repparfjord: 2650

Neiden: 1693

Lakselva: 556

Kvalsundelva: 208

Alta: 199

Komagelva: 158

Syltefjord: 129

Børselva: 65