Lakselus er omtalt som den største utfordringen for oppdrettsnæringa og det blir jobbet på mange områder for å få bukt med problemet, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Bruk av optiske virkemiddel og varmebehandling er to måter som nå blir prøvd ut ved siden av medikamentell behandling og bruk av rensefisk.

Rognkjeks som oppdrettsart

Norsk Oppdrettsservice og Akvaplan har fått utviklet rognkjeks til å bli en interessant art som blir brukt som rensefisk i oppdrett i stedet for leppefisk. Det er snakk om oppdrett av rognkjeks slik at det ikke skal oppstå et stort press på vill rognkjeks og som dermed blir ei ny utfordring for forvaltning og næring.

— Stadig flere oppdrettere er i gang med å etablere egne anlegg for oppdrett av rognkjeks, mye takket være den kunnskapen de to prisvinnerne har bidratt med, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Redusert bruk av legemiddel

Fiskeridirektoratet er uroet over bruken av medikamentell behandling mot lakselus og direktoratet ser at det er for stort press på leppefiskbestandene langs kysten.

— Det er svært positivt at profesjonelle aktører som Norsk Oppdrettsservice og Akvaplan Niva nå ser ut å lykkes med å utvikle oppdrettet rognkjeks som rensefisk. Det vil kunne redusere medikamentell bruk og det vil føre til mindre press på leppefisk, sier Holmefjord.