Da er vi klare for stortingsbehandlinga av Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet. Det skjer i dag.

Kort repetisjon: Kvotemeldinga fra Nærings- og fiskeridepartementet ble utsatt en rekke ganger, før den til sist ble sluppet nå på forsommeren. Da falt det omtrent nøyaktig samtidig med Riksrevisjonens slapp sin rapport. Mange krevde utsettelse av stortingsbehandlinga der man så de to i sammenheng. Det ville ikke regjeringspartiene, og kvotemeldinga ble vedtatt, med mye turbulens.

Til gjengjeld skulle Riksrevisjonens rapport behandles i en åpen høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Nå skjer det riktig nok mest på nett, i og med koronasituasjonen, men hele seansen blir streamet, og med Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, Råfisklaget, Sjømannsforbundet, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, kommunene, Sametinget, Fiskeridirektoratet, Nofima og Fiskeri- og sjømatministeren som medvirkere – med flere.

Du kan følge med på høringa her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#sal1