I en pressemelding sendt ut samme dag som Fiskebåt holder årsmøte i Oslo, skriver Fremskrittspartiet stortingsgruppe at de nå har gitt tydelige føringer for videre behandling av Meld. St. 32 – Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring (Kvotemeldingen):

Partiet mener kvotemeldingen i stor grad har blitt positivt mottatt i fiskerimiljøene, men at enkelte tiltak har skapt usikkerhet. Et av disse tiltakene er forslaget om en statlig kvotebeholdning. Og den sier Frp nå nei til, med den konsekvens at forslaget trolig ikke har flertall i Stortinget.

- Et tydelig nei fra Fremskrittspartiet innebærer at forslaget om statlig kvotebeholdning etter alle solemerker ikke vil få flertall i Stortinget og kan skrotes, sier Bengt Rune Strifeldt, fiskeripolitisk talsperson i FrP i en pressemelding.

Renere Frp-politikk

- Når Fremskrittspartiet valgte å gå ut av Regjering, så var vi klar på at vi fortsatt skal være konstruktive og løsningsorientert for å bidra til å lande en kvotemelding som bidrar til å skape stabilitet og forutsigbarhet for fiskerinæringene. Samtidig så varslet vi at det ligger i kortene at vi vil ha inn renere Frp-politikk og at det vil komme justeringer i kvotemeldingen når den behandles på Stortinget, sier Strifeldt.

- Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiets Stortingsgruppe ga full tilslutning til et forhandlingsmandat hvor et av punktene var at vi sier et klart og tydelig nei til forslaget om en statlig kvotebeholdning, tilføyer Strifeldt.

Stabilitet og forutsigbarhet

- Som representant for et fylke og kystsamfunn hvor fiskerinæringen er utrolig viktig så er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet er så tydelig på at en statlig kvotebeholdning ikke er aktuelt for oss å støtte, sier Kjell Børge Freiberg, Stortingsrepresentant fra Nordland.

- Rammevilkårene for fiskerinæringen er spesielt viktig i en næring som kan oppleve betydelige endringer i øvrige rammevilkår. Fremskrittspartiet skal være pådriver for å bidra til stabilitet og forutsigbarhet, som er viktig for fortsatt å utvikle denne fantastiske næringen i positiv retning i årene fremover, sier Freiberg.

Ikke borgerlig gjenkjennelig

- Tilbakemeldingene fra kysten har vært svært tydelig på at statlig kvotebeholdning ikke er løsninger man forbinder med den borgerlige blokken. Jeg er derfor glad for at stortingsgruppa til FrP så tydelig slår fast at vårt krav er at den ideen legges i en skuff, sier Stortingsrepresentant fra Hordaland Helge André Njåstad.

- Det er ingen andre næringer i Norge der staten foreslår å overta eiendomsretten fra private. Jeg vil tro det hadde blitt stort opprør om staten plutselig skulle tatt deler av jordbrukseiendommene til bønder som har kjøpt tilleggsjord og auksjonert den bort til andre, legger Njåstad til.