- Forskerne ser nå ut til å ha knekt koden. I fiskeforsøk om bord i fiskefartøyet «Fangst» har de fått over 200 kg torsk i ei teine, skriver Havforskningsinstituttet.

Hvitt lys best

Hvit lys av høy intensitet ga de beste resultatene. Teiner med hvit lys ga fangstrater på mange titalls kilo, mens naboteinene uten lys (kun agn) ofte var tomme. Rekordfangsten i ei enkelt teine var på hele 47 torsker med en gjennomsnittsvekt på 5 kg.

Forskerne har forklaringen på disse flotte resultatene. Magene til torsken som var fanget i teiner med lys var fulle av krill. Video-opptakene som ble gjort viste at tette svermer av krill samlet seg rundt lyset, og at torsk som var fanget stod i svermen og spiste krill. Det er kjent at krill tiltrekkes av lys, og krill er et naturlig byttedyr for torsk. Når det samler seg store mengder krill i teinene, vil dette lokke torsken til å svømme inn i teina for å forsyne seg av dette matfatet.

Les hele saken her.