Porsanger Sameforening krever ifølge Ifinnmark.no at planene om oppdrettsanlegg ved Jernøya i Porsangerfjorden stoppes. Foreningen viser i sin uttalelse til at Porsangerfjorden er en nasjonal laksefjord hvor man ikke kan tillate åpne laksemerder.

Med den begrunnelsen mener foreningen at også anlegget som ligger i Vedbotn må bygges om eller legges ned.

– Som nasjonal laksefjord innehar elvene rundt Porsangerfjorden unike laksestammer som trues av etableringen av oppdrettsanlegg. I tillegg til i Børselva, Lakselva og Stabburselva er det også mindre og unike laksestammer i Brennelva og Gorbovuonjohka. I tilknytning til alle elvene finnes mange arbeidsplasser tilknyttet salg av fiskekort, campingplasser, hoteller, butikker og turisme, anfører foreninga i sin uttalelse, ifølge ifinnmark.no.