Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Sjømatrådets eksporttall som ble offentliggjort tirsdag denne uka viser at det ved utgangen av februar var eksportert 296 tonn levende krabbe, samt 14 tonn ferske klør. De ferske klørne vil med en omregningsfaktor på 0,64 utgjøre rundt 23 tonn levende krabbe.

Eksporten basert på levende krabbe utgjorde dermed 319 tonn.

I samme periode er det ifølge Råfisklagets tall landet bare 284 tonn levende krabber. Differansen mellom landet og eksportert kvantum er 35 tonn, noe som utgjør et avvik på 12 prosent.

Stor lagerbeholdning ved inngangen til nyttår kunne vært en forklaring på hvordan det er mulig for næringa å eksportere mer enn man kjøper, men ifølge skalldyransvarlig hos Råfisklaget, Tor Edgar Ripman, er det ingen sesongvariabler som tilsier at det naturlig at krabbekjøperne skulle ha en annen lagerbeholdning ved utgangen av desember enn ved utgangen av februar.

Andre vegen er det flere faktorer som bidrar til å øke gapet mellom eksport og førstehåndslandinger ytterligere. I tillegg til eksporten foregår det en innenlands omsetning som kommer i tillegg til overnevnte salgstall.

Man må også legge til grunn en viss dødelighet under lagring og håndtering som fører til at en del krabbe må knekkes for fryseproduksjon av cluster, eller i verste fall destrueres.

Det er heller ikke sannsynlig at krabbe landet de siste dagene før månedsskiftet er eksportert før 1 mars.

I tillegg til levende og fersk krabbe ble det i årets to første måneder solgt 119 tonn frosne klør og bein. Mye av dette er krabbe som kan være lagret fra høsten og vinteren 2018, men det må også kunne legges til grunn at krabbe landet i årets to første måneder er frosset inn og solgt i år. Det er en aktivitet som i fall ikke gjør ikke differansen mellom landet og eksportert krabbe i januar og februar mindre.