Stortinget vedtok i fjor at 80 prosent av vederlaget fra fremtidige lakse- og ørret konsesjoner skal gis tilbake til kommuner og fylkeskommuner. Nå legger regjeringen opp til at vederlaget i forbindelse med etablering av havbruksfondet skal fordeles med 70 prosent direkte til kommunene og 10 prosent til fylkeskommunene.

- Bør belønnes

– Kommuner som prioriterer havbruk bør belønnes. Dette har vi jobbet med i lang tid. Inntektene skal komme tilbake der sjømatproduksjonen skjer, og vi er fornøyd med at havbruksfondet nå kommer på plass, sier Ystmark.

I forslaget som onsdag ble presentert i revidert nasjonalbudsjett ønsker en å fordele disse midlene likt mellom kommuner som har havbruksaktivitet. Produksjonskapasiteten på de enkelte lokalitetene vil bli brukt som fordelingsnøkkel. I tillegg vil en mindre del bli fordelt mellom kommunene som legger til rette for nye lokaliteter.

Ble hørt

– I vårt høringssvar la vi og Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) opp til at lokalitetskapasitet skal legges til grunn. Vi er svært fornøyd med at vi nå blir hørt, sier Ystmark som mener fondet vil være et klart incitament for kommunene.

– Det er svært viktig at kommuner som ønsker havbruk og setter av areal til formålet også blir belønnet. Dette legges det nå opp til. Det er derfor ekstra viktig at Regjeringen snarlig også får landet en god løsning for fremtidig vekst slik at kommuner og fylker får tilgang til inntekter fra fondet.