De passer på at den holder den kvaliteten Skrei-merket lover.

- Skreien kom seint inn til kysten i år og det er tidlig i sesongen. Det er foreløpig ikke mye som er pakket med kvalitetsmerket Skrei, sier kvalitetskontrollør Bjørn Frode Rantala Eriksen i Norges Råfisklag.

Bjørn Frode Rantala Eriksen i Råfisklagets skreipatrulje roser fiskere og produsenter, for den gode jobben de gjør med å holde fisken kjølig.

Selv om det er for tidlig å trekke noen store konklusjoner, så er det en ting Bjørn Frode synes er ekstra fint å se.

- Fisken er godt kjølt ned mot null grader før den pakkes i eskene. Kjølingen har startet om bord på fiskebåten, umiddelbart etter den er fanget. Om dette har en sammenheng med at vi de siste to årene har satt ekstra fokus på viktigheten av kjøling, og tilbud om is til båtene, så gleder det mitt kontrollørhjerte enda mer.

God kjøling er essensielt for lenger holdbarhet

Dersom temperaturen holdes nært 0°C i hele kjeden, fra fangst til fisken skal spises, så kan den holde seg fersk i nesten to uker. Holdbarheten reduseres raskt ved lagring på høyere temperaturer. God kjøling fra fangst til marked er en av de viktigste faktorene for å sikre høy og jevn kvalitet på fisken.

En kvalitetsmerket Skrei garanterer holdbarhet på hele 12 dager.

Skreisatsning i Europa

Kvalitetsmerket Skrei har blitt en ettertraktet og etablert merkevare i Europa, spesielt i Spania. Det er lagt ned mye arbeid fra fiskerne, produsentene, Råfisklagets skreipatrulje og Norges Sjømatråd for å oppnå den høye standarden – og statusen.

Koronapandemiens nedstenging av hoteller og restauranter i Europa har vart i snart ett år, og skapt store utfordringer, også for norsk fiskeindustri.

Kun tre prosent av fisken som leveres i Norge går til norske forbrukere, og markedet i Europa er det klart viktigste for norsk villfanget sjømat.

Skrei er en unik og utsøkt råvare som veldig mange europeere tradisjonelt sett spiser ute. Når restaurantene er stengt, blir hjemmekonsumet og dagligvaremarkedet enda viktigere. For å avhjelpe den vanskelige markedsituasjonen gir derfor Norges Råfisklag 2 millioner kroner til ekstra skreisatsing, som skal øremerkes til aktiviteter i Spania. Her er alle dagligvarebutikker og spesialbutikker åpne, og årets skreikampanje er derfor rettet mot dagligvarehandelen.