Omsetningsstatistikken til Norges Råfisklag viser at det per i dag var omsatt fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi på 462 millioner kroner i råfisklagets distrikt.

Starter sesongen

Det er fortsatt langt unna fjoråret, da tilsvarende tall var på 758 millioner kroner.

Men nå hentes fjoråret raskt inn ettersom stadig flere nå først har startet sesongen.

Godt hysefiske

På Finnmarkskysten har det vært svært gode hysefangster den siste uken – om man ser bort fra dagene med landligge. Lineflåten har bokstaveligtalt brutt på land hyse. Det store torskeslaget har imidlertid ennå ikke startet. For garnbåtene på Finnmarkskysten går det fortsatt trått, men man forventer at februr til gjengjeld vil bli den store fangstmåneden her.