Makrell ble den den største bidragsyteren til rekordåret, der de økte omsetningen med 1,93 milliarder kroner. Men oppsummeringen fra sildelaget viser at også sild og tobis bidro med solide tall. .

Sold prisvekst

Oppsummeringen som Norges Sildesalgslag presenterte fredag viser at nvg-sild og nordsjøsild økte i verdi med til sammen 600 millioner, mye grunnet høyere pris, mens makrell stod for en økning på 500 millioner, godt hjulpet av en kraftig kvoteøkning. En stor tobiskvote, med økte priser for mel- og oljeproduksjon, gav 500 millioner i høyere verdi i 2020 mens verdien på kolmule steg med 280 millioner utover fjoråret selv med en liten kvoteøkning.

Totalt 1 610 000 tonn fisk ble omsatt gjennom Sildelaget i 2020, opp fra 1 420 000 tonn i 2019.

Utenlandske bidro

Utenlandske fartøyer, 49 i tallet, leverte fangster for nesten 1,8 milliarder kroner i Norge, over 335 millioner mer enn i 2019. Her er det makrell som står for mesteparten av verdien. Økningen i kvantum fra utenlandske fartøy er på 46 000 tonn til totalt 172 000 tonn. Det viser at norsk fiskerinæring er veldig konkurransedyktig i jakten på råstoff

Norske fartøyer leverte 139 000 tonn råstoff til utenlandske kjøpere i 2020, en nedgang på 14 000 tonn fra 2019. Kolmule og tobis stod for de største kvantumene levert til utlandet. I verdi var de fangstene verdt 586 millioner, opp 20 millioner fra 2019.

Hele 550 norske fartøyer leverte fangster gjennom Sildelaget i 2020, i tillegg til de 49 utenlandske fartøyene som tok turen hit. På landsiden sto 94 kjøpere klar til å ta imot fangstene, og ikke minst, få produktene ut i verden.

Totalomsetning 2020 vs 2019 ( verdier i 1000)

2020 (tonn)2019 (tonn)%2020 Verdi2019 Verdi%2020 kr/kg2019 kr/kg%)
Totalt1 610 9581 420 09413,4%10 042 6628 112 48424%6,235,719%

Artene med høyest verdi i 2020 og 2019 (verdier i 1000)

2020 Tonn2019 Tonn%2020 Verdi2019 Verdi%2020 kr/kg2019 kr/kg%
NVG-sild427 783447 287-4,4%2 505 4711 963 94227,5%5,864,3933,5%
Nordsjøsild143 182156 070-8,3%921 671854 5247,8%6,445,4817,5%
Makrell323 758241 05534%4 202 6373 698 21713,6%12,9815,34-15,4%
Kolmule365 231353 1643,4%1 171 140889 18931,7%3,212,5227,4%
Tobis245 926124 78697%879 736373 219136%3,582,9919,7%
Øyepål63 75459 7446,7%192 480177 2568,5%3,022,971,6%