I det nasjonale programmet for kartlegging av marint biologisk mangfold er nå flere data med gytefelt for torsk ferdigstilt og publisert i Fiskeridirektoratets kartløsning.

Kartlegging av gyteområder skjer gjennom en kombinasjon av intervjuundersøkelser og verifisering i felt gjennom blant annet eggtellinger og undersøkelser av kjønnsmodning av fisk fanget i aktuelle områder.

I hovedsak er det Fiskeridirektoratet som gjennomfører intervjuundersøkelser med fiskere og Havforskningsinstituttet som foretar verifisering.

Foreløpig er følgende regioner kartlagt:

Troms: Malangen, Balsfjord, Ullsfjord, Storfjord og Kvænangen

Trøndelag: Sør- og Nord-Trøndelag

Hordaland (untatt nordhordland)

Sørlandet: Aust og Vest-Agder

Østlandet: Oslo/Akershus Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark

Zoom deg inn i aktuelle områder og se i kartet:

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-543244&minY=6212434&maxX=1585244&maxY=8186566&layers=&baselayer=2&visibleOLOverlays=