Så langt har Norge eksportert 60 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 8 prosent. Verdien på fersktorsken økte med 10 prosent eller 179 millioner kroner fra samme periode i fjor, går det fram av tall fra Norges Sjømatråd.

Kina spiser fisken selv

Hittil i år har Norge eksportert 59 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 5 prosent eller 87 millioner kroner.

- Tradisjonelt har det aller meste av fryst hel hvitfisk som eksporteres til Kina blitt filetert og sendt tilbake til blant annet Europa, men det er gledelig å se at et stadig økende volum norsk torsk blir konsumert i Kina, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Fryst ned i september

Norge har eksportert 5700 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 184 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 14 prosent, mens verdien falt med 11 prosent eller 23 millioner kroner fra september i fjor.