Pengesterke virksomheter på Grønland vil gjerne bli eiere av kystfisket, noe som betyr at lokale fiskere må forlate sin næring, skriver sermitsiaq.gl.

Sliter

Kystbefolkningen på Grønland sliter med tilsvarende problematikk som vår egen kyst- og fjordbefolkning i Finnmark, en usikkerhet i forhold til fiskerettighetene, melder NRK Sami Radio.

Frykter pengesterke

Siumuts politiske ordfører, Karl Lyberth mener det er galt at utbyttet fra det kystnære fisket vil gå til de pengesterke, mens lokalbefolkningen sitter igjen med smulene.

– Først må man få utført en analyse av pengestrømmen internt på Grønland. Samfunnet må vite hvor inntektene går, sier Lyberth.

Vi er faktisk klar over at ressursene i våre farvann representerer en stor verdi og at det er store gevinster å hente fra dem. Til tross for dette, er prisen på sjømat svært dårlig, sier Karl Lyberth.